spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022

Pentru sesizări și informații

0763 629 634

contact@foto-reporter.ro

Absolvenții de liceu pot beneficia de ajutor de șomaj

Mai multe articole

Reamintim absolvenților instituțiilor de învățământ faptul că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt așteptați să se înregistreze în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Botoșani pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piața forţei de muncă.

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 5549 din 5 noiembrie 2021 al Ministrului Educaţiei cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 27 mai 2022(data limită de înregistrare în evidența AJOFM Botoșani 25 iulie 2022)

Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidența AJOFM Botoșani ca persoane în căutarea unui loc de muncă, sunt:

•             actul de identitate, în original;

•             actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original;

•             curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

•             declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana, în vârstă de minim 16 ani, care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -site-uri web botosani, web design, magazin online, produse software
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Noutăți