Termeni și condiții

Această pagină stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul http://foto-reporter.ro, numit generic în continuare Foto-Reporter.


Accesul și utilizarea site-ului http://foto-reporter.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și conditiile de mai jos. Utilizarea site-ului, presupune implicit acceptarea acestor termeni și conditii, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.


1. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Foto-Reporter oferă acces liber și neîngradit la site-ul http://foto-reporter.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți toate informațiile existente pe acest site.


Foto-Reporter sau terte părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (link-uri) către alte pagini sau resurse world wide web. Foto-Reporter nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Foto-Reporter nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în lăgatură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.


Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Foto-Reporter prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea juridică a persoanei care realizează astfel de acțiuni.


Foto-Reporter își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Foto-Reporter sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.


Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instantelor de drept comun din România.


Foto-Reporter folosește informații de pe internet. Dacă orice informație publicată pe acest site încalcă drepturile de autor, marca sau proprietate intelectuală în mod involuntar, vă rugăm să ne contactați cât mai urgent, pentru a înlătura de pe Foto-Reporter aceste informații.


Știrile care citeaza sau folosesc informații existente pe alte site-uri web, sunt redate cu citarea sursei de unde au fost preluate și cu legături către autorii lor. Dacă autorii consideră ca informațiile prezentate încalcă drepturile de autor, marca sau proprietate intelectuală, sunt rugați să ne sesizeze acest lucru, pentru a înlătura materialele care violează aceste drepturi.


2. REGULI DE UTILIZARE


Sunt permise:


– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;


Nu sunt permise:


– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Foto-Reporter sau a rețelei Foto-Reporter sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Foto-Reporter care nu sunt publice, fără autorizație;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Foto-Reporter prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DDOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
– introducerea comentariilor cu caracter obscen sau a comentariilor multiple la materialele publicate.În secțiunea de socializare pot fi găsite poze ale utilizatorilor din categoria adult. Este opțiunea fiecărui utilizator de a posta ce poze dorește și echipa noastră nu îngrădește acest lucru, atâta timp cât nu se încalcă legile dreptului de autor. Dacă imaginile postate de utilizatori aduc ofense altor persoane sau încalcă legile drepturilor de autor, vă rugăm să ne semnalați aceste abuzuri.


Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea juridică. Foto-Reporter va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.


3. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE


Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:


– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Foto-Reporter se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.


Foto-Reporter nu oferă nici o garanție că:


– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră,
– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
– calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerințele,
– orice eroare de program va fi corectată.


Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.


Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul Foto-Reporter sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.


4. LIMITAREA RĂSPUNDERII


Foto-Reporter nu va fi răspunzator pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Foto-Reporter a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:


– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site-ul Foto-Reporter;
– declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.


Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Foto-Reporter, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactați.


Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Foto-Reporter își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.


Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Foto-Reporter nu este și nu poate fi facut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.


Foto-Reporter nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile Foto-Reporter.


Politica site-ului http://foto-reporter.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, Foto-Reporter își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea Foto-Reporter, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Foto-Reporter, fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.


http://foto-reporter.ro folosește scipturi speciale pentru pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți.


Pe site-ul http://foto-reporter.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagâni ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Foto-Reporter și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe internet se face pe propriul risc.


Foto-Reporter își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.