spot_img
joi, decembrie 1, 2022

Pentru sesizări și informații

0763 629 634

contact@foto-reporter.ro

Controale ale inspectorilor în muncă, finalizate cu amenzi de zeci de mii de lei

Mai multe articole

În perioada 10 martie – 16 martie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Botoșani au efectuat controale la angajatorii botoșănenii, pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de îmbunătățire a securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto.

Controalele s-au realizat inclusiv in zilele de sâmbătă și duminică, pe raza întregului județ.

O parte din obiectele campaniei au fost identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie; Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menționate; Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale in domeniul relațiilor de muncă.

Grupul țintă a fost reprezentat de toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat și mixt), care efectuează activități de distribuție de carburanți pentru autovehicule.

În domeniul relațiilor de muncă, s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la angajarea personalului (contracte individuale cu normă întreagă, contracte individuale cu timp parțial etc); transmiterea, in termenul legal, a contractelor individuale de muncă in registrul general de evidență a salariaților; durata timpului de muncă și munca suplimentară; întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați și repausuri periodice (repaus săptămânal, sărbători legale);

Principalele riscuri pentru stațiile de distribuție a carburanților auto, în domeniul securității și sănătății în muncă, sunt legate de activitățile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum și recipientelor-butelii cu gaz petrolier lichefiat (aragaz), pentru utilizare casnică. Toți carburanții sus amintiți sunt produse petroliere obținute din prelucrarea țițeiului, extrem de inflamabile și care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potențiale de aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecințe grave, atât pentru lucrători, cât și pentru clienții prezenți în stațiile de distribuție a carburanților.

In domeniul SSM, efectuarea controalelor a fost centrată pe utilizarea unui check-list care conține verificarea tuturor cerințelor legislative in domeniu, dintre care inspectorii au pus accent pe evaluarea riscurilor specifice, luând in considerare riscurile generate de atmosferele explozive; deținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate activitățile desfășurate; întocmirea planului de prevenire și protecție, în baza evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorității măsurilor pentru zonele de risc ridicat și specific; evidențierea zonelor cu risc ridicat și specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate in domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecția împotriva exploziilor.

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, au fost înregistrate 15 controale finalizate, unde au fost aplicate angajatorilor 6 sancțiuni, din care 4 amenzi în valoare totală de 7.500 lei și 2 avertismente. De asemenea, s-au dispus 20 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate. Deficiențele cele mai des întâlnite au fost neprecizarea desfășurării activității în schimburi; nespecificarea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru și nepăstrarea la punctul de lucru a copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariații care își desfășoară activitatea în acel loc.

În domeniul SSM s-au finalizat 15 controale, în cadrul cărora s-au aplicat 31 de sancțiuni, din care 3 amenzi in cuantum de 20.000 lei și 28 de avertismente. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost neefectuarea controlului medical periodic de către toți lucrătorii; lipsa evidenței zonelor cu risc ridicat și specific; lipsa legăturilor la împământare a rastelelor cu butelii GPL; neasigurarea accesului lucrătorilor la Fișa de securitate și instruire necorespunzătoare;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -site-uri web botosani, web design, magazin online, produse software
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Noutăți