spot_img
miercuri, februarie 28, 2024

Pentru sesizări și informații

0763 629 634

contact@foto-reporter.ro

VIDEO. Evaluarea activității desfășurate în anul 2021 de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani

Mai multe articole

În anul 2021, activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani a fost concentrată pe îndeplinirea obiectivelor şi  priorităţilor Poliţiei Române.

Pentru îndeplinirea obiectivului general “Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului”, principalele direcții de acțiune au vizat limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și organizarea  activităților preventive, operative și de investigare în vederea reducerii infracțiunilor  contra persoanei și a patrimoniului, a celor de la regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, a delictelor silvice și a faptelor la regimul cinegetic precum și a infracționalității economico-financiare.

 Creşterea gradului de siguranţă publică este reflectată  în scăderea infracţionalităţii sesizate în anul 2021 cu 0,85% (-79 infracţiuni), aceasta situându-se în al patrulea an consecutiv pe un trend descendent.

În acelaşi context, analiza indicatorilor statistici ai situaţiei operative din perioada 2015 – 2021 evidenţiază faptul că siguranţa cetăţeanului s-a îmbunătăţit în mod constant, de la an la an, în condiţiile în care infracţionalitatea sesizată s-a redus cu 21,68 %, luând în considerare numai extremele acestui interval.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

Organigrama Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani cuprinde un număr de 20 structuri ale Aparatului Judeţean, reprezentând servicii, birouri şi compartimente independente care au competenţe, conform specificului domeniului propriu de activitate şi asigură coordonarea, sprijinul îndrumarea şi controlul activităţii structurilor  teritoriale, respectiv 2 poliţii municipale, 5 poliţii orăşeneşti şi 9 secţii de poliţie rurală care au în componenţă 71 posturi de poliţie comunală.

Pe parcursul anului 2021 a fost operată o singură modificare de natură structurală concretizată în înfiinţarea Biroului Pregătire Profesională.

În ceea ce priveşte politica de personal desfăşurată la nivelul inspectoratului, precizăm că la 31.12.2021 statul de organizare era încadrat în procent de 76,88% astfel: 79,50% la ofiţeri, 75,93% la agenţi şi 80,43% la personalul contractual. În cursul anului au încetat raporturile de muncă cu unitatea 63  de poliţişti şi au venit în unitate 35 de poliţişti.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani este parte a unui program operaţional comun şi a unui proiect de cooperare regională aflat în faza de implementare: 

a. Programul operațional comun România – Republica Moldova 2014-2020 THOR, care constă în consolidarea şi modernizarea unui număr de 6 (șase) posturi de poliție comunale, cu un buget inițial aprobat de 1.442.744,56 Euro, valoare actualizată 1.619.627 Euro( 7.618.224 lei).

           b.  Proiectul SAGA ,,Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva criminalității transfrontaliere în regiunea de frontieră dintre  România –Ucraina”, care constă în efectuarea lucrărilor de reparații curente pentru 12 Posturi de poliție comunală şi 3 clădiri din cadrul imobilului ,,Sediu I.P.J Botoșani”, cu un buget inițial aprobat  de 316.901,91 Euro, valoare actualizată 386.552 Euro (1855452 lei).

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

 1. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

Activități desfășurate pentru deservirea comunității

            În perioada analizată,  au fost organizate 424 acțiuni cu efective lărgite, 2181 controale și 157 participări la misiuni de ordine cu ocazia adunărilor publice pe raza județului, acțiuni în cadrul cărora au fost descoperite 1053 de infracțiuni, au fost depistați 282 minori lipsiți de supraveghere din care 159 au fost reintegrați în mediul familial și 118 minori au fost predați centrelor de ocrotire, 29 de părinți/tutori sancționați pentru lipsa de supraveghere a minorilor, s-a intervenit la 19048 de apeluri de urgență și au fost  aplanate 3409 stări conflictuale. Au fost desfășurate 3 proiecte și 5 campanii de prevenire-informare care au avut 8960 de beneficiari.

Activități desfășurate pentru prevenirea și combaterea raspândirii virusului Sars-Cov2

 • punerea în aplicare a documentelor de planificare elaborate şi transmise atât de la nivelul eşaloanelor superioare, cât şi la nivelul I.P.J. Botoşani, pe perioada  stării de alertă;
 • verificarea respectării interdicțiilor impuse;
 • menţinerea ordinii publice în localitățile carantinate;
 • depistarea persoanelor care se sustrag măsurilor de carantină;
 • asigurarea tranzitării autovehiculelor ce transportă vaccinuri/materiale medicale;
 • activități în cadrul C.J.C.C.I. Botoșani;

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Din analiza datelor statistice privind infracțiunile sesizate în anul 2021, numărul faptelor de violență domestică a crescut faţă de anul 2020 cu un procent de 13,5 % .

Ponderea infracţiunilor este deţinută de cele de lovire sau alte violenţe iar după locul comiterii faptelor de violenţă domestică, ponderea acestui fenomen este în mediul rural.

 Din analiza cauzelor și condițiilor favorizatoare apariției manifestării violenței domestice au fost identificați factori, cum ar fi: consumul de alcool, condițiile precare de locuit, mediul familial dezorganizat, constrângeri financiare, mediu social tolerant față de violență.

În perioada analizată, poliţiştii au intervenit la un număr de 1.256 (+190) cazuri de violenţă în familie dintre care, 296 (+85) au necesitat emiterea ordinului de protecţie provizoriu, fiind emise 161 (+48) ordine de protecţie în mediul urban  și 135(+37) ordine de protecţie în mediul rural.

Siguranţa traficului rutier

În anul 2021, poliţiştii rutieri au organizat 302 (+44) acţiuni, dintre care 257 (+60) cu efective proprii şi 45(-16) cu alte formaţiuni/instituţii colaboratoare. Cu prilejul acestora au fost descoperite (sesizate) şi instrumentate 736(-51) infracțiuni şi au fost constatate şi sancţionate 20.771 (-6318) abateri contraventionale la regimul circulaţiei.

În perioada analizată, pe raza judeţului Botoşani s-au produs 419 (+12) accidente rutiere, soldate cu 509 (+44)  victime omenești (38 persoane decedate, 63 persoane rănite grav şi 408 persoane rănite uşor).

Din cele 419 de accidente rutiere cu victime, 357 au fost comise pe raza localităților, iar 62 pe artere din afara localităților. După mediul de comitere, 168 au fost comise în mediul urban și 251 în mediul rural.

Analiza dinamicii accidentelor de circulație cu victime produse în anul 2021 relevă faptul că acestea se află pe un trend ușor ascendent  (+12), la ambii indicatori:

 • numărul accidentelor  uşoare crește cu 29;
 • numărul accidentelor grave crește cu 17.

Principalele trei cauze de producere ale accidentelor de circulaţie grave sunt:

 • viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum: 21 accidente (-2) fiind aplicate 8.508 sancţiuni
 • abaterile comise de pietoni : 19 accidente (-11), fiind aplicate 474 de sancţiuni,
 • abaterile comise de biciclisti 10 accidente (-8), fiind aplicate 343 de sancţiuni.

Măsurile luate pentru combaterea acestor cauze (15.086 sancţiuni) reprezintă 45% din totalul sancţiunilor aplicate în anul 2021.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

Poliţiştii de proximitate, conform conceptului de organizare a activităţii de ordine publică în mediul urban, au soluţionate un număr de 1.288 de reclamaţii, petiţii şi sesizări, au desfășurat 731 de activități în comunitate.

De asemenea, agenții de proximitate au desfășurat activitaţi pe linia executării mandatelor de aducere (223 de mandate), verificări pe linia evidenţei populaţiei (1175), deţinătorilor de arme (185), evidenţă militară (95), precum şi participări la acţiunile punctuale sau măsuri de ordine de pe raza de competenţă (95 acțiuni).

În perioada de referintă polițiștii de proximitate au consiliat 421 persoane, au pus în aplicare 183 ordine de protecție, au constat 67 infracțiuni în flagrant și au soluționat 1365 dosare penale.

Siguranţa în şcoli

Evoluția numărului de fapte penale sesizate în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ în perioada analizată a fost influențată de contextul epidemiologic generat de virusul SARS-COV-2, aceasta înregistrând o creștere de 65,51%, infracțiuni, față de anul 2020 când, desfășurarea procesului de învățământ s-a realizat în mare parte în mediul on-line.

            Ponderea infracțiunilor sesizate se regăsește în incinta unităților școlare, îndeosebi în mediul urban, iar în ceea ce privește categoriile de victime, respectiv autorii  infracțiunilor săvârșite, se evidențiază o majoritate din rândul elevilor.

            Cu toate că au fost înregistrate infracțiuni în domeniul siguranței școlare, cu ocazia analizelor de caz întocmite pentru fiecare caz în parte, nu au rezultat cauze care să conducă la concluzia confruntării cu un fenomen infracțional în acestă zonă.

Criminalitatea gravă comisă cu violenţă

Analiza situaţiei operative pe linia infracţiunilor comise cu violenţă  reflectă  o scădere de peste 30% , faţă de anul 2020.

Infracțiunile de omor sesizate pe raza județului Botoșani se mențin la aceeași valoare față de anul 2020,  tentativa de omor înregistrând o scădere de 75%, iar loviturile cauzatoare de moarte, de asemenea, înregistrează o scădere de 75%. 

            Nu au fost înregistrate infracţiuni de tâlhărie sau viol urmate de moartea victimei. De asemenea, nu au fost înregistrate omoruri comise la comandă sau pentru reglare de conturi.

Criminalitatea contra patrimoniului

Infracţiunile contra patrimoniului, reprezintă un procent de 38,17% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul I.P.J. Botoșani, acestea înregistrând o scădere de 4,06%, determinată de scăderea înregistrată  în mediul rural cu 10,76 % .

Ponderea infracțiunilor contra patrimoniului este deținută de infracțiunile de furt care înregistrează o scădere de 13,67%, pe același trend situându-se și infracțiunile de tâlhărie care scad cu 7,89% .

În ceea ce privește identificarea autorilor comiterii infracțiunilor contra patrimoniului, 42,02% sunt infracțiuni cu autori necunoscuți. Față de anul 2020,  numărul infracțiunilor cu AN a scăzut în procent de 29,65%, scădere înregistrată atât în cazul infracțiunilor de furt cu 0,25%, cât și în cazul infracțiunilor de tâlhărie 23,53% și a crescut numărul suspecților cercetați în dosarele penale cu 10,16% .

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În anul 2021, poliţiştii Serviciului AESP Botoşani au desfăşurat activităţi în cadrul a 13 planuri de acţiune ale I.G.P.R. –D.A.E.SP., fiind  executate 78 de acţiuni şi 395 de controale pe liniile arme-cinegetic, explozivi, substanţe periculoase.

În activităţile menţionate au fost atrase în sistem integrat, forţe din cadrul A.J.V.P.S., I.T.M., D.S.P.,  autorităţilor silvice sau ale Gărzii de Mediu.

În cadrul acţiunilor şi controalelor au fost constatate 83 infracţiuni şi aplicate 29 contravenţii în cuantum de 14.002 lei. De asemenea, în cadrul dosarelor penale instrumentate, au fost indisponibilizate în vederea cercetărilor 15 arme letale şi 9 arme neletale, 151 elemente de muniţie, 1324 kg  articole pirotehnice în valoare de 188480 lei, 10 kg de deşeuri nepericuloase și 3500 kg produse de protecție a plantelor.

          Totodată, au fost suspendate 10 permise de armă iar în cazul a 18 de persoane s-a dispus anularea dreptul de deţinere, port şi folosire arme.

            În anul 2021, pe raza judeţului Botoşani nu s-au înregistrat evenimente grave, comise cu arme, materii explozive ori substanţe periculoase.

Criminalitatea economico-financiară

            În corelare cu măsurile cu efect în plan social și economic, marcate de unele măsuri de relaxare  a unor activități ale agenților economici, se constată o ușoară creștere a numărului infracțiunilor sesizate cu +8,63% .

            Cele 654 sesizări economice înregistrate reprezintă 7,56% din totalul sesizărilor penale la nivel de inspectorat, infracţiunile economice pentru care a fost continuată urmărirea penală împotriva suspectului reprezintă 10,85% din total pe inspectorat, 21,71 % din sesizările de natură economico-financiară au ca obiect infracţiuni de contrabandă.

            În cursul anului 2021 au fost înregistrate, în acest domeniu, un număr de 316 dosare penale, fiind soluționate un număr de 290 de cauze penale. Prin activitățile desfășurate, a fost recuperat un prejudiciu total în valoare de 51.793290  lei. Totodată, au fost dispuse un număr de  5 măsuri preventive .

Pe baza conceptelor de acțiune inițiate de Poliția de Investigare a Criminalității Economice a planurilor de acțiune inițiate de la nivel central și local pe domenii de activitate identificate cu risc ridicat, în urma analizei datelor și informațiilor existente, s-au organizat și desfășurat 29 acțiuni polițienești, dintre care 14 pe linia prevenirii și combaterii propagandei cu tutun și produse din tutun, 2 pe linia prevenirii ilegalităților în domeniul achizițiilor publice, 2 pe linia prevenirii ilegalităților în domeniul achizițiilor publice, 4 pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, 4 pe linia ilegalităților din domeniul drepturilor de autor și conexe acestora, 1 pe prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul silvic.

În cadrul acestor  acțiuni au fost puse în executare un număr total de 57 de percheziţii domiciliare în cadrul a 24 de dosare penale având ca obiect infracţiuni de contrabandă cu ţigarete, fiind identificate şi indisponibilizate în vederea confiscării speciale 41.641 de pachete țigarete (+25.193), înscrisuri cu valoare probatorie, precum și alte bunuri în valoare de aproximativ 45.000 lei.

În anul 2021, cu ocazia activităţilor preventive şi a verificărilor directe efectuate, lucrătorii serviciului au constatat şi aplicat un număr total de 105 sancţiuni contravenţionale în valoare de 234.880 lei, fiind totodată confiscate sau indisponiblizate în vederea confiscării speciale bunuri şi numerar în valoare totală de 587.001,32 lei.

Infracţionalitatea în domenii specifice

Pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale îndreptate împotriva pădurii şi a personalului silvic, în scopul menţinerii integrităţii fondului forestier naţional, au fost organizate 93 de controale pe linia depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos și 91 de controale pe linia transportului materialului lemnos fiind verificate 339 obiective, activități în care au fost implicaţi toţi partenerii instituţionali de la nivelul judeţului (Garda Forestieră, Direcţia Silvică, A.N.A.F. şi Garda de Madiu).

În cadrul activităţilor menţionate au fost constatate 34 contravenţii la legislaţia silvică, aplicându-se amenzi în valoare de 76 mii  lei, s-a dispus confiscarea a 152 m.c. material lemnos în valoare de 71,48 mii lei şi au fost înregistrate 106(+41) dosare penale.

            Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, cu implicarea partenerilor instituţionali (A.N.P.A., Garda de Mediu, A.N.A.F., D.S.V.S.A.) au fost organizate şi executate 28 acțiuni, 202 controale pe cursurile de apă şi amenajări piscicole, fiind de asemenea controlate 52 obiective (societăţi comerciale, pieţe etc.).

Obiective şi priorităţi de acţiune pentru anul 2022.

 1. Îmbunătăţirea continuă a imaginii instituţiei;
 2. Creșterea siguranței cetățeanului prin oferirea unui serviciu de calitate;
 3. Îmbunatățirea nivelului de pregătire profesională a polițiștilor, cu accent pe pregătirea   practică, precum și consolidarea eticii profesionale a personalului;
 4. Combaterea evaziunii fiscale, contrabandei și corupției;
 5. Creşterea gradului de siguranţă rutieră;
 6. Combaterea infracționalității stradale;
 7. Intensificarea parteneriatului cu autorităţile local în vederea creșterii siguranței cetățeanului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -site-uri web botosani, web design, magazin online, produse software
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Noutăți