spot_img
duminică, decembrie 3, 2023

Pentru sesizări și informații

0763 629 634

contact@foto-reporter.ro

Fără precedent! Profesorii liceului Laurian au organizat o petiție: ,,ne opunem schimbării conducerii din motive politice”!

Mai multe articole


Colectivul de cadre didactice de la Colegiul Național „A. T. Laurian” se opune
categoric schimbării conducerii liceului nostru din motive politice. Această schimbare este, în opinia acestora, neîntemeiată și abuzivă. Colectivul se opune categoric să accepte directori înregimentați politic,
străini de cultura organizațională a școlii, în locul actualilor manageri a căror activitate s-a dovedit performantă în ultimii 10 ani.
Conducerea noastră a contribuit major la dezvoltarea instituției în care ne desfășurăm
activitatea, atât ca manageri, cât și ca dascăli.


Argumentele care stau la baza menținerii actualei conduceri sunt:

 • Directorii actuali au avut performanțe notabile ca manageri în ultimii 10 ani:
  a. promovabilitatea elevilor la examene naționale (peste 95%);
  b. titlurile obținute de colegiu (Școala Europeană, membru fondator al Alianței
  Colegiilor Centenare, Certificat de Calitate pentru învățământul bilingv
  francofon Label Franceducation, Centru de testare ECDL, Centru de testare
  Cambridge, Centru de pregătire DELF, diplome de excelență, etc.);
  c. obținerea calificativelor FB în toți acești ani de activitate managerială cu
  punctaje peste 95.
  d. obținerea, în urma evaluării externe de către ARACIP, a 3 calificative
  Excelent și 21 calificative FB pe cele 3 domenii evaluate: capacitate
  instituțională, eficacitate educațională și managementul calității (calificativele
  excelent fiind singurele din județ);
  e. obținerea gradației de merit – secțiunea personal de conducere, de către
  doamna Prăjinariu Mihaela, cu cel mai mare punctaj, în 2021 (respectiv 147,5
  din 150), ca urmare a activității manageriale din ultimii 5 ani;
  f. actualul director Mihaela Prăjinariu a obținut cea mai mare medie pe țară (din
  cei 10.000 de candidați prezenți în cele 2 sesiuni) la Concursul de ocupare a
  posturilor de directori din 2016, iar echipa pe care o formează cu profesorul
  Ioan Onofrei (director adjunct) a obținut, la același examen, cel mai mare
  punctaj al unei echipe manageriale din țară.
  g. implicarea echipei manageriale în zeci de proiecte europene, naționale,
  județene și locale;
  h. facilitarea implicării cadrelor didactice ale școlii în parteneriate cu instituții
  educaționale cu scopul creșterii prestigiului unității (Ambasada Franței,
  Consiliul Britanic, Alianța Colegiilor Centenare, EduManager, Educativa,
  etc.)
  i. au susținerea Consiliului Profesoral în procent de ………
  j. atragerea fondurilor nerambursabile prin numeroase proiecte derulate la nivel
  național (de ex ultimul fiind ATL Smart cu o finanțare obținută de la OMV
  Petrom de aproximativ 50000 Euro) și internaționale (cel puțin 10 proiecte
  Comenius, Erasmus, eTwining) care au permis dotarea complexă a
  laboratoarelor, terenurilor de sport, sălilor de clasă, dar și pregătirea la
  standarde europene a cadrelor didactice și a elevilor din Laurian
  k. colaborarea eficientă cu autoritățile locale privind administrarea, întreținerea și
  modernizarea celor 6 corpuri de clădire (de exemplu finalizarea sălii de sport
  din corpul B, a amfiteatrului din Corpul B, modernizarea Aulei din corpul A –
  spații care deservesc întreaga comunitate, finalizarea corpului de legătură, etc)
  l. introducerea catalogului electronic/platformei Adservio în liceu, în 2014 –
  fiind astfel singura școală din județ care a asigurat o comunicare directă între
  elevi – profesori – părinți și a înlesnit desfășurarea lecțiilor online încă de la
  începutul pandemiei
  m. participarea la numeroase ediții ale Galei EduManager, evenimente care au
  generat creșterea imaginii școlii la nivel național
  n. sprijinirea formării continue a cadrelor didactice prin parteneriate cu
  Ministerul Educației, Adservio, Olimp Net S.R.L., Institutul Francez, CCD
  Botoșani și alți parteneri educaționali
  o. facilitarea derulării activităților extrașcolare prin organizarea de cluburi,
  ateliere, școli de Vară, vizite de documentare, conferințe internaționale
  (singura simulare ONU – BTMUN organizată în 8 ediții de către laurieni)
  p. asigurarea logisticii atât pentru organizarea examenelor Cambridge și DELF,
  cât și a Centrului de Testare ECDL, activități care au consacrat liceul la nivel
  național ca centre de pregătire și testare lingvistică și IT
  q. asigurarea logisticii pentru organizare etapelor județene, regionale și naționale
  a multiplelor olimpiade și concursuri organizate în Laurian
  r. crearea unei culturi organizaționale pentru realizarea performanței (atmosferă
  colegială, călduroasă, încurajarea inițiativei, etc.)
  s. consolidarea relațiilor echipei manageriale cu beneficiarii direcți și indirecți ai
  educației;
  t. atragerea de sponsorizări și donații benefice derulării activităților din școală și
  modernizării spațiilor școlare
  u. gestionarea cu maximă eficiență și responsabilitate a activității educaționale în
  contextul pandemiei de Covid 19, prin respectarea tuturor normelor sanitare
  v. disponibilitate față de toate solicitările IȘJ (mobilitatea personalului,
  concursuri, olimpiade, examene naționale etc.) prin punerea la dispoziție a
  resurselor umane sau materiale în orice moment al anului
  w. în școală elevii au avut creat un climat de siguranță, propice dezvoltării
  personale, au fost încurajate exprimarea liberă, obținerea de competențe,
  deschiderea spre viitor și implicarea în societate,
  x. colaborarea cu asociația părinților a fost excelentă și a reflectat bunele intenții
  ale tuturor celor implicați.
  Purtăm pe umeri datoria formării generațiilor viitoare, pentru o societate mai bună.
  Profesioniștii de mâine se formează astăzi, iar aceștia nu pot fi formați decât de
  profesioniști.
  În acest sens, solicităm Consiliului de Administrație al I.Ș.J. Botoșani, un răspuns
  scris. În lumina argumentelor prezentate mai sus, ne delimităm ferm de imixtiunea
  politicului în sistemul educațional și susținem orice echipă managerială, formată din
  profesori titulari ai Colegiului Național A.T. Laurian
 • Pe listă se află-
  Acsinte Marinela
  Alecsa Elena
  Alexe Dorica
  Apetrei Ciprian
  Apopei-Rusu Corneliu
  Asandului Roxana-Andreea
  Azoiţei Elena-Luminita
  Bădrăgan Marcel
  Băleanu Lucian
  Boţan-Suster Adrian
  Bucătaru Marius-Daniel
  Burlacu Carmen-Elena
  Cardaş Cerasela-Daniela
  Ciobanu Radu-Benone
  Coca Dorica
  Constantin Mariana-Liliana
  Corduneanu Geta
  Coromă Niculina
  Costantin Adrian
  Cretu Elena
  Cristea Dragos-Mugurel
  Dulgheriu Carmen
  Fortu Dellia-Raissa
  Ghinet Lavinia-Elvina
  Giocaș Carmen-Afrodita
  Giosu Constantin
  Grădinaru Anca-Marcela
  Grunzac Talida-Elena
  Gulută Nadia
  Hertanu Nicoleta-Fanica
  Iacob Ionela-Florentina
  Mangir Gabriela
  Mihai Ioan
  Moruzi Alexandrina
  Nechifor Rodica
  Nistorică Sorin-Paul
  Onofrei Ioan
  Onofrei Tana
  Panaete Adrian
  Papară Oana-Cristina
  Picealca Corneliu-Doru
  Pintilei Cezar-Andrei
  Podariu Florica
  Pop Vasile
  Prajinaru Mihaela-Liliana
  Pricope Mihaela-Liliana
  Radeş Gabriela
  Rîznic Cristina
  Rusu Alina-Diana
  Saramet Nicoleta-Amalia
  Siminiceanu Irina
  Simion-Ghiuzan Aurelia
  Stirbat Anca-Angela
  Tanasă Ana-Gabriela
  Tifrea Gabriel
  Tihulca Ionut-Ciprian
  Tomiță Liliana
  Tunea Mihaiela
  Ursulica Teodora-Estera
  Zvanciuc Cristina

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -site-uri web botosani, web design, magazin online, produse software
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Noutăți