spot_img
duminică, decembrie 10, 2023

Pentru sesizări și informații

0763 629 634

contact@foto-reporter.ro

ANAF nu va mai putea face „surprize la domiciliu”!

Mai multe articole

Fișierul Standard de Control sau de Audit (SAF-T), care va fi obligatoriu pentru marii contribuabili de la 1 ianuarie 2022, se afla in faza de implementare. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat marți, 10 august, că a actualizat documentația tehnică.

Este vorba despre un nou set de documente ce detaliază elementele obligatorii și opționale încorporabile la nivelul noului model declarativ SAF-T. După ce acest sistem va fi implementat, inspectorii fiscali nu se vor mai duce în control la antreprenori pentru orice suspiciune. Acestia vor demara actiunea de control doar după analiza datelor respective și doar dacă este nevoie.

Mai mult, ANAF a lansat si Ghidul Contribuabilului, care aduce o serie de clarificări în ceea ce privește termenele de declarare, obligațiile la nivelul contribuabililor, potențiale contravenții, precum și anumite specificații tehnice în ceea ce privește elementele obligatorii.

Conform Ghidului Contribuabilului, Declarația informativă D406 se va depune în format electronic, termenul limită de depunere fiind:

• până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind Stocurile și Activele);
• până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406-Active (mijloace fixe);
• în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406-Stocuri.

Totuși, având în vedere complexitatea și noutatea acestei obligații de raportare, contribuabililor li se va acorda o perioadă de grație de trei luni pentru prima raportare, de la data când obligația de depunere devine efectivă pentru respectivul contribuabili.

De exemplu, nu se sancționează contravențional nedepunerea sau depunerea incorectă ori incompletă a Fișierului SAF-T aferent lunilor ianuarie, februarie și martie 2022, dacă acestea sunt depuse corect și complet până în ultima zi a lunii aprilie, respectiv într-un termen de maxim 3 luni de la data primului termen limită de depunere pentru prima Declarație informativă D406T.

În vederea pregătirii pentru această nouă obligație declarativă, ANAF pune la dispoziția contribuabililor, programul de testare voluntară în perioada preliminară introducerii obligațiilor de raportare. Prin testarea voluntară orice contribuabil poate testa Declarația informativă D406T, ce include și fișierul XML în format SAF-T fără ca datele transmise să fie preluate în cadrul analizelor fiscale realizate de direcțiile interne din cadrul ANAF.

Programul de testare voluntară este deschis și furnizorilor de aplicații financiar-contabile, sisteme ERP și/sau alte tipuri de aplicații cu ajutorul cărora se vor pregăti și se vor depune de către contribuabili Declarațiile informative D406.

Conform informațiilor disponibile, programul de testare voluntară a Declarației informative D406T va începe la data de 16 august 2021.

“Recomandăm tuturor contribuabililor (nu doar celor care sunt clasificați în categoria de Mari Contribuabili), să înceapă pregătirile pentru a se asigura că se vor putea conforma noilor cerințe, să analizeze în detaliu sistemele informatice interne și să identifice cele mai bune și mai eficiente soluții de colectare a informațiilor necesare completării Declarație informative D406”, potrivit KPMG în România.

Implementarea Fișierului SAF-T va aduce următoarele beneficii contribuabililor: • reducerea costului conformării pentru contribuabili;
• schimb electronic de date contabile, în format standard și securizat în interacțiunea cu administrația fiscală;
• facilitarea comunicării dintre administrația fiscală și companii cu privire la conținutul de date al sistemelor IT în scopuri fiscale;

• creșterea echității prin creșterea gradului general de conformare și prin identificarea corectă și sancționarea fermă a comportamentelor neconforme;
• diminuarea timpului petrecut la sediul unui contribuabil în vederea realizării unei inspecții fiscale
• asigurarea transparenței actului de control;
• simplificarea unor declarații, precompletarea și chiar eliminarea unora, întrucât ANAF va avea un set semnificativ de date din sistemul financiar-contabil.

Obligația de furnizare a fișierului SAF-T:

Prin Ordin al Președintelui ANAF, se va stabili obligația de depunere a Declarației informative D406 pentru fiecare categorie de contribuabili:

• pentru marii contribuabili – de la data de 1 ianuarie 2022;
• pentru contribuabilii mijlocii obligația de raportare va interveni în cursul anului 2022;
• pentru contribuabilii mici – începând cu anul 2023;
• pentru contribuabilii nou înregistrați– de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înscriși.

Contribuabilii trebuie să depună Declarația Informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor depune fișierul SAF-T trimestrial.

Contravenții aplicabile:

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a Declarației informative D406 sau depunerea incorectă ori incompletă a acesteia, constatată de ANAF, va atrage contravenții, în conformitate cu prevederile art. 337 – Contravenții în cazul declarațiilor recapitulative (care va fi aplicat și Fișierului SAF-T) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Mai precis:

Cine nu trebuie sa depuna noua declarație:

• persoanele fizice autorizate;
• intreprinderile individuale;
• intreprinderile familiale;
• persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL);
• asociațiile familiale (ASF);
• societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR);
• societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI)
• intreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);
• instituțiile publice (PUB)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -site-uri web botosani, web design, magazin online, produse software
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Noutăți